Proces vývoje

01
1.
Projekt

Výsledkem vývoje je produkt, který Vám přináší užitek ve formě vyšších výnosů, nižších výrobních a personálních nákladů, úspory času, vyšší produktivity práce. Kromě toho musí být uživatelsky přívětivý a ovladatelný pro uživatele všech věkových kategorií. Na začátku zjistíme Vaše záměry, představy a požadavky a společně vypracujeme projekt.

2.
Vývoj

Na základě schváleného projektu navrhneme řešení, zpracujeme SW architekturu a zahájíme vývoj. V průběhu vývoje s Vámi průběžně konzultujeme všechny detaily a vyjasňujeme případné úpravy. Nakonec Vám poskytneme výsledek vývoje k testování všech funkcí.

02
05
3.
Uvedení do provozu

Byli jste spokojeni a testování bylo úspěšné? Pak společně nasadíme výsledek vývoje do provozu a proškolíme Vaše pracovníky. Nadále jsme Vám k dispozici poskytováním technické podpory. Samozřejmostí je pak spolupráce při dalším vývoji aplikace.

Projekt

Výsledkem vývoje je produkt, který Vám přináší užitek ve formě vyšších výnosů, nižších výrobních a personálních nákladů, úspory času, vyšší produktivity práce. Kromě toho musí být uživatelsky přívětivý a ovladatelný pro uživatele všech věkových kategorií. Na začátku zjistíme Vaše záměry, představy a požadavky a společně vypracujeme projekt.

Vývoj

Na základě schváleného projektu navrhneme řešení, zpracujeme SW architekturu a zahájíme vývoj. V průběhu vývoje s Vámi průběžně konzultujeme všechny detaily a vyjasňujeme případné úpravy. Nakonec Vám poskytneme výsledek vývoje k testování všech funkcí.

Uvedení do provozu

Byli jste spokojeni a testování bylo úspěšné? Pak společně nasadíme výsledek vývoje do provozu a proškolíme Vaše pracovníky. Nadále jsme Vám k dispozici poskytováním technické podpory. Samozřejmostí je pak spolupráce při dalším vývoji aplikace.

Spolupráce

Město Plzeň

V rámci Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“, jsou na realizaci projektu Rz – Gate poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně.

Fakulta Elektrotechnická ZČU v Plzni

Offline systém pro otevírání bran s rozpoznáváním registračních značek vozidel s vlastní databází. Hardwarová kompatibilita použitých komponentů s důrazem na spolehlivost a odolnost nepříznivých vlivů počasí, z důvodu použití převážně ve venkovních prostorech.

Reference

Digitalizace procesů dělícího centra Euronosičů
  • Vytvoření komplexního řešení zcela na základě požadavků zákazníka.
  • Řešení obsahuje plánování které jsou načítány z jiného SW, databázi materiálů a vlastní část pro pracovníky pily,kteří plánované zakázky zpracovávají na pilách.
  • SW zcela nahrazuje papírové podoby a díky digitalizaci výrazně navyšuje efektivitu firmy.
E-shop a kasový systém
  • Vytvoření E-shopu s platební bránou, optimalizace pro mobilní zařízení.
  • Vytvoření kasového systému s napojením na platební terminál a EET.
  • Zpracování HW pro provoz.