img11

O produktu

Eplis® je systém, který se přizpůsobí Vašim firemním potřebám. Dokáže nahradit většinu Vašich tabulek, emailovou komunikaci, předávání dokumentů a další. Umožňuje sledovat, analyzovat a následně vyhodnocovat průběh vykonávaných prací ve firmě, či na konkrétní zakázce. 

 

V systému je pokročilé nastavení uživatelských práv, každý má tedy nastavená práva podle firemního zařazení. V některých modulech je možné přistupovat jak z pohledu dodavatele, tak i objednatele. V praxi to pak znamená, že většina firemních procesů lze řešit pouze v rámci jednoho systému

 

Eplis® je optimalizovaný pro mobilní zařízení a postavený tak, aby byl co nejjednodušeji ovladatelný. 

 

Díky tomu lze v pracovat odkudkoliv, kdykoliv. Díky flexibilnosti je možný jakýkoliv modul upravit dle požadavků, stejně tak není problém vytvoření nového modulu na míru.

Workflow

Software pro řízení, kontrolu, komunikaci, správu informací a dokumentů. Vedoucím pracovníkům pomáhá řídit a koordinovat práci kolegů, komunikovat s nimi, hlídat zadané termíny a mít přehled nad jejich plněním. 

 

Umožňuje všem uživatelům mít kontrolu nad úkoly, termíny, dokumenty nejenom svými, ale i těmi, o jejichž řešení požádali jiné spolupracovníky.

(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)
(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)

Zakázky

Modul pro zakládání a správu zakázek, včetně dílčích úkolů ve firmě. Slouží pro interní komunikaci, vkládání příloh, úkolování zaměstnanců. Pomocí přednastavených šablon, je zadávání opakujících se úkolů jednoduché a rychlé. Jedná se o komplexní nadstavbu modulu Workflow.

Evidence docházky

Evidování času na konkrétních úkolech a zakázkách. Pokud je systém správně nastaven, máte rychlý přehled o tom nakolik je pro vás zakázka výdělečná. Sejně tak je možné posílat přehledy klientovi, případně použít systém pro výpočet mzdy.

(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)
(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)

Evidence klientů a dodavatelů

Databáze klientů, která sdružuje informace jako přístupy, veškeré faktury, databázi zakázek, kontakty aj.

Plán výroby

Centrální informační systém pro zadávání, správu a rozplánování firemních projektů/zakázek. Umožňuje export, ale i import exelových tabulek.

 

V modulu lze nastavit jednotlivá střediska a vyhodnocovat jejich plnění zakázek, ekonomickou situaci a přehled konaných prací.

(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)
(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)

Dokumenty

Modul, který slouží jako centrální úložiště firemních dokumentů. Samozřejmostí je řízení přístupu do jednotlivých složek a dokumentů.

Dále lze nahrávat nové verze dokumentů tak, aby se uživatelům zobrazovala pouze aktuální verze. Umožňuje vkládání souborů v jakémkoliv formátu, zároveň umožňuje přímé zobrazení některých formátů, jako PDF, PNG, JPG aj.

ISŘZ

Nástroj pro efektivní řízení procesů u zakázek s průběžným zadáváním prací na základě dílčích požadavků při pevně stanovených pravidlech.

Umožňuje sledovat, analyzovat a vyhodnocovat průběh vykonávaných prací v celé firmě, či jen určitých pracovních úseků, nebo jednotlivého procesu.

Systém je určen pro komunikaci ze strany objednavatele, tak i ze strany zhotovitele. Umožňuje automatické generování dokumentů.

(Klikněte na obrázek pro lepší zobrazení.)
new_06-img

Integrace

Systém je možné rozšířit o moduly vytvořené na míru, výhodou je pak práce v jednotném prostředí, kde máte veškeré podstatná data na jednom místě.

Největší výhodou je pak propojení databáze, kdy jsou informace v jednotlivých modulech sdíleny. Není tedy potřeba zadávat stejné informace několikrát do různých aplikací.

Celý systém, může být uložen na Vašich firemních serverech za VPN, tak aby míra zabezpečení dat byla co možno nejvyšší.